Giới Thiệu AES


Sứ Mệnh
Sứ mệnh của Ngoại Ngữ Á-Âu là tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam trên bước đường hội nhập bằng công cụ hữu hiệu và sắc bén là Anh ngữ

Xu hướng thị trường
Từ đầu  những  năm  90, thành  công  của  chính sách  mở cửa  hội nhập  cùng thành tựu của  công cuộc  đổi  mới  đã đưa  tiếng  Anh  "lên ngôi"  và  trở thành  ngoại ngữ được ưa chuộng nhất  tại  Việt Nam. Nhu cầu học tiếng Anh ngày càng tăng. Xu hướng trong tương lai của việc học ngoại ngữ:-Chuyển  việc  chuẩn  đầu  ra  về ngoại ngữ cho  sinh  viên tốt nghiệp ĐH  từ các  bằng chứng  chỉ quốc  gia A,B,C  sang  các chứng  chỉ có giá  trị quốc  tế TOEIC, TOEIC bridge.-Nhu  cầu  học  ngoại  ngữ để đi du  học cũng  ngày càng tăng: luyện các chứng chỉ quốc tế TOEFL iBT, IELTS.-Nhu cầu ngoại  ngữ dành  cho thanh thiếu niên cũng  ngày càng  tăng.

Tốc độ phát triển của thị trường:
Trong xu thế hội nhập quốc tế, tiếng Anh đã trở thành một phương tiện vô cùng quan trọng. Theo  dự báo của các nhà phân tích, vào cuối thập kỷ này, 1/3 dân số thế giới sẽ tham gia  vào  việc học tiếng  Anh.  Nhu  cầu  học tiếng Anh mang tính khu vực và  toàn cầu này cho thấy nhu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh ngày càng tăng đối với việc phát triển kinh tế và xã hội ở tầm  cỡ quốc  gia cũng như  đối với mỗi cá nhân trong xã hội. Quy mô thị trường dạy ngoại ngữ hiện nay tăng trưởng  rất nhanh.